Afscheidsfotografie

Omdat men maar één keer afscheid neemt, kan een reportage of album steun bieden nadat een geliefde niet meer dichtbij is. Zo kan men alleen, of juist samen, terugkijken naar de laatste tijd. Ook familie of naasten die er om wat voor reden dan ook niet bij kunnen zijn, hebben op deze manier nog een mogelijkheid om toch enigszins een impressie te krijgen. Omdat gemis nooit overgaat, maar rouwverwerking hierin wel een steun kan zijn.

Dit kan gaan over een uitvaart, maar ook over een laatste levensfase die zo kwetsbaar en beladen kan zijn. Mede daarom heb ik gekozen voor een aparte plek op mijn domein, voor afscheidsfotografie. Hierop vind je alle informatie, een impressie en mijn motivatie om deze speciale vorm van fotografie aan te bieden.

Ga naar www.afscheidsfotografie.jessicavegh.com voor een kennismaking.